TELEKOMUNIKACJA GMINNA S.A.

W odpowiedzi na duże zainteresowanie samorządów informatyzacją i powszechnym dostępem do Internetu, z inicjatywy Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, znaczącego akcjonariusza i przedsiębiorców branży telekomunikacyjnej wdrażających nowe technologie telekomunikacyjne w oparciu o środki unijne, została powołana spółka akcyjna Telekomunikacja Gminna S.A., z siedzibą w Katowicach.

Spółka swoim zasięgiem obejmuje terytorium całego kraju, wspomagając inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i wspomagając działanie budowy społeczeństwa informatycznego i cyfryzacji, współpracując z samorządami terytorialnymi wszystkich szczebli.

Przedmiotem oferty dla Jednostek Samorządu Terytorialnego jest dostarczenie rozwiązań telekomunikacyjnych opartych o technologię radiową w standardzie Wimax 802.16e oraz LTE, w której gwarantujemy podłączenie do Internetu, telefonię stacjonarną, audiowizualny system komunikacji z mieszkańcami, usługę ,,Kamery on-line” oraz system bezpapierowej wysyłki dokumentów. W oparciu o sieć realizujemy na zlecenie gminy powszechny dostęp do e-urzędu.

Zakres oferty telekomunikacyjnej, oparty na technologii radiowej jest w pełni elastyczny. Umożliwia realizację usług w dowolnym miejscu gminy nie wymagając inwestycji związanych z rozbudową tradycyjnej, kosztownej infrastruktury. Oferta pozwala na stworzenie pakietu dedykowanego usług dodanych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, zgodnie z jego potrzebami i wymaganiami, w tym efektywne zarządzanie energią elektryczną i zdalne odczyty liczniki mediów, odnawialne źródła energii, ogniwa fotowoltaiczne, etc.

Doradzamy i pomagamy w aplikowaniu ośrodki unijne dla samorządów z programów przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, informatyzacji i wielu innych dziedzin. Ponadto prowadzimy audyty energetyczne, w wyniku których jednostki samorządowe mogą osiągnąć znaczne oszczędności w zakresie opłat za energię elektryczną. Prezes Telekomunikacji Gminnej

Prezes Telekomunikacji Gminnej - Tadeusz Męciński